Corbox

Making math Visual

I’m currently working on a project creating visual and tangible teaching materials for children struggling with maths. The idea is that the materials should be open source, freely available on the internet as print- outs for parents and schools. I would like to give alternatives to digital learning tools for children with a kinaesthetic or visual understanding. The materials are based on the Montessori philosophy but using new methods at the same time.

Observing children using
the materials, I saw a clear need for good instruction. I would like these materials to be autonomous with video instruction but my observations showed that they seemed to learn more from watching eachother and gaining confidencebefore trying themselves.

Food for the future

Sustainable food culture for the next generation

This is a project that gives school children concrete tools to measure the environmental impact of a meal. The material makes the student able to

analyse what they eat and make them able to reflect upon their habits in the kitchen. And how they, through their food choices, can create a sustainable world in the future.

Children’s alphabetical colouring book

learning through play Children’s alphabetical colouring book a playful universe of monsters

Everybody must learn the alphabet and most children struggle with the process. This book helps children open their imagination with strange words and mystical beasts that resemble the words they describe. Learning how to write has, in this age (4-6 years old),

more to do with hand coordination and learning how to hold a pen than the letters themselves. Therefore, it is most important that the child draws and practices con- trolling the pencil. The goal is not to push but fos- ter the child’s curiosity about words and drawing.

UNESCO-SAMLINGERNE

OVERGANGSRITUALER

ET LÆREMIDDEL, SOM LUKKER VERDEN OP.

Der er 6900 km mellem Ghana og Danmark, men hvor langt er der kulturelt? Hvordan er vores traditioner i forhold til deres? Vi går i hvid velour og tyl op af kirkegulvet, mens Ghaneserne går tildækket med perler. De vandrer ned ad stien for at møde helligdommen, og vi går op for at høre helligdommens ord. Måske er der ikke så langt mellem Danmark og Ghana, som vi tror.

Dette undervisningsmateriale arbejder med overgangsritualer i Ghana og Danmark. Med udgangspunkt i Arnoldus Genneps model for overgangsritualer med de tre faser: Separationsfasen, den Liminale fase og Inkorporationsfasen, kan der foretages en visuel, komparativ analyse.
Materialet indeholder fire kategorier af spørgsmål, som skaber brede muligheder for at tilrettelægge en varieret undervisning. Udvælg blot nogle spørgsmålskort fra en eller flere kategorier. Disse kan findes digitalt på Google Classroom. Her kan man lave et digitalt opgaveark til sine elever.

Du kan også bruge de fysiske kort til ’arbejdsstationer’ rundt i klassen.
Kassen indeholder objekter fra Ghana og Danmark, som du kan bruges på mange måder: små skuespil, taktil quiz, tal og beskriv noget nyt i engelsk, religionsanalyse og fortælletime. Objekterne kan bruges til at forankre samtaler og gøre teoretiske begreber håndgribelige. Gi’ dig i kast, vær nysgerrig, find på noget eller brug lærervejledningen.